Plemenné kone

...ponuka...

 

ADA COLOR ME SMART

    Žrebec má kľudnú povahu a športové priestranné chody. Neprenáša žiadne vady a na 90% garancia fľakatého potomstva. Má splnené všetky certifikáty APHA na plemenitbu PH - QH. Jeho otec COLOR ME SMART ako prvý žrebec PH na svete zarobil milión dolárov na plemenitbe a v športe. Línia po matke PEP O PRIDE ( Peppy San Badger) zarobila viac ako 7. 786 000 dolárov. Pri prvej neúspešnej ruji garantujeme ďalšie dve zdarma ( sú zahrnuté v pripúšťacom poplatku)

Pripúšťací poplatok: 300.00,- &euro pre nepapierové kone; (pôvodná 800)

Tejano

 

info...

 
 
 

©2006 Ranch Amadeus