Svadbazlasky.sk - svadobný portál


Nazad   

Reklamačný poriadok
Stanovy Ranča Amadeus

 

Platnosť zakupených jazdeckých pernamentiek

Zakúpené pernamentky v prípade zmeny termínu (nemožnosť vyčerpať pernamentku v daný čas) majú platnosť max.3 mesiace. Nie je ich možné prenášať na dalsí rok.

 

Upozorňujeme našich klientov: Reklamáciou zľavového kupónu, letného tábora alebo iného pobytu u nás nie možné uplatniť vrátenie peňazí za pobyt, ak zákazník mal riadne objednaný a zaplatený pobyt, ak nastúpil v danom termíne a prípadne ak služby nevyčerpal. V prípade zrušenia pobytu 14 /štrnásť/ dní pred nástupom účtujeme storno poplatok vo výške 50 % zo zaplatenej sumy. Klientovi, ktorý nenastúpi zo zdravotných dôvodov a súčasne doloží doklad od lekára /potvrdenie úrazu alebo práceneschopnosti/, navrhneme náhradný termín.